پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

مراسم سالگرد شهید حسن رنجبر

کد پرونده شهید ۶۶/۹۱۵۸ -۱/ش نام حسن نام خانوادگی رنجبر طزنجی نام مستعار - نام پدر رضا نام مادر سکینه شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱۳۵۰/۲/۲ محل تولد مهریز -طزنج وضعیت تاهل مجرد تعداد فرزندان - میزان تحصیلات پنجم ابتدایی شغل محصل - بسیجی مسئولیت در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 171 بازدید