پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

مداح اهل بیت (ع) محمدعلی رنجبر

تاریـــــخ ******مناسبت*********         مکــــان اجـــــرا 1393/10/19  مولودی میلاد حضرت محمد (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع)  منزل آقای مصطفی فلاح                                                                                                                                                                                                                               ******
/ 0 نظر / 150 بازدید